100 GODINA KAKNJA


"Sto godina Kaknja" prva je knjiga posvećena jubileju našeg grada. Nastala kao vlastita želja za podsjećanjem na godine provedene u rodnom gradu, bez bilo kakvih drugih nakana, vlastiti je moj projekat i viđenje minulog vremena.

Svjestan sam da bi drugi autori imali drugačiji pristup ovom jubileju, ali ako bar u jednom pročitanom tekstu ili fotografiji prepoznate dio sebe, znajte da moj trud nije bio uzaludan.

Uostalom, ovo je – u koliko već ranije niste čitali "Sto godina Kaknja" - moj poklon Vama, posebno Kakanjcima u dalekom svijetu.

Sretno Vam čitanje!

Autor: Raif Čehajić, (septembar 2002.)