Uslovi i pravila korištenjaUpotrebom ovog servisa prihvatate sljedeće uslove i pravila korištenja:

 • Ovaj servis ni u kojem slučaju ne učestvuje u posredovanju pri plaćanju ili isporuci proizvoda ili usluge.
 • Oglasni servis je besplatan i svako kršenje pravila i zloupotreba servisa rezultiraće uklanjanjem objavljenog sadržaja.
 • Korisnik (autor oglasa) odgovara za postavljeni sadržaj.
 • Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža.
 • Uz svaki besplatni oglas omogućeno je dodavanje jedne fotografije.
 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Možete ukloniti stari oglas i objaviti novi.
 • Zabranjen je svaki vid obmanjujućeg i prikrivenog oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.
 • Zabranjeno je oglašavanja svih ilegalnih usluga i proizvoda uljučujući akohol, duhan i duhanske proizvode, medicinske usluge i lijekove, kao i bilo koje proizvode i usluge koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje i sigurnost.
 • Zabranjen je sadržaj koji vrijeđa, promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmjereno na bilo koju grupu, ili pojedinca.
 • Zabranjen je sadržaj koji javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbjednost bilo koje osobe.
 • Ovaj servis je lokalnog karaktera.
 • Administrator zadržava pravo da ukloni ili ne odobri svaki oglas za koji procijeni da nije primjeren ili na bilo koji način zloupotrebljava ovaj servis.

Polica privatnosti:

 • Za korištenje ovog servisa niste dužni upisivati svoje lične podatke.
 • Da bi koristili ovaj servis potrebna vam je aktivna e-mail adresa, koja je jedini način komunikacije između oglašivača i ovog servisa. E-mail adresa vam je potrebna da bi aktivirali ili izbrisali oglas.
 • Korisnik nije dužan da upisuje svoj telefonski broj, adresu ili pravo ime uz oglas ukoliko procijeni da to ugrožava njegovu privatnost. Komunikacija sa autorom oglasa se može odvijati putem formulara za kontakt koji je prikazan uz oglas.
 • Korisnik ne bi trebao da objavljuje lične podatke, koje inače ne bi ostavljao u javnom prostoru.
 • Ovaj servis u najboljoj namjeri čuva registrovane podatke i ni pod kojim uslovima neće ustupati podatke trećim licima.