Slovo o autoru

Iako gotovo dvadesetak godina živi i radi u Sarajevu, novinar i publicist Raif ČEHAJIĆ je srcem i dušom Kakanjac. Rođen je u Kaknju (1946. godine), u ovom gradu pohađao je osnovnu školu i gimnaziju, u njemu je, nakon što je završio pedagošku akademiju, radio kao nastavnik, a i prve novinske tekstove o njemu i u njemu napisao za kakanjski "Glas rudara" i zeničku "Našu riječ", te u njemu kraće zabavljao omladinu kao DJ (didžej/diskdžokej). Uza sve ovo, od šest svojih objavljenih knjiga četiri je posvetio svome rodnom gradu: "Svjedok vremena" (1995.), "Kakanjski menadžeri" (1997.), "Bosanske ratne godine" (1998.) i "Stoljeće Kaknja".

Živio je u više gradova: Travniku, Zenici, Kiseljaku i (sada) u Sarajevu te radio u redakcijama "Naše riječi" u Zenici i "Privrednih/Poslovnih novina" u Sarajevu, sarađujući sa renomiranim redakcijama, poput zagrebačkog "Vjesnika", beogradske "Ekonomske politike", Radio Zenice i Radio Sarajeva. Posljednjih godina bio je vanjski saradnik Alternativne informativne mreže (AIM) i Novinarskog instituta "Media plan" Sarajevo.

Čehajić je jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih novinara koji je u svojoj gotovo tridesetogodišnjoj karijeri radio na sva tri medija (u ratnom periodu na Radio Kaknju i Nezavisnoj televiziji IC-7). Snimio je nekoliko televizijskih dokumentarnih filmova o Kaknju i štampao više monografija o preduzećima. Publicistikom se bavi od 1995. godine, a pored spomenutih djela objavio je još i knjige: "Susret s poznatima" (2000.) i putopise "šetajući gradovima" (2001.).

- Vidi WEB stranicu www.kitabhana.net pod imenom Čehajić Raif.