Uslovi i pravila korištenja

Registracijom na servis malih oglasa prihvatate sljedeće uslove i pravila korištenja:

 • Ova web stranica (Oglasi.kakanj.info) ni u kojem slučaju ne učestvuje u posredovanju pri plaćanju ili isporuci proizvoda ili usluge.
 • Oglasni servis je besplatan i svako kršenje pravila i zloupotreba servisa rezultiraće zatvaranjem korisničkog naloga i brisanjem sadržaja.
 • Korisnik (autor oglasa) odgovara za postavljeni sadržaj.
 • Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža.
 • Uz svaki besplatni oglas omogućeno je dodavanje 3 (tri) fotografije (trenutni limit je tri fotografije).
 • Broj oglasa po registrovanom korisniku je zasnovan na "fair-use" sistemu i dozvoljeno je do 10 (deset) oglasa.
 • Ako korisnik objavljuje veliki broj oglasa za prodaju određenih artikala smatraće se pravnim licem i takav nalog biće zatvoren.
 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Nije dopušteno boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera sa ciljem isticanja oglasa.
 • Zabranjen je svaki vid obmanjujućeg i prikrivenog oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke
 • Zabranjen je sadržaj koji vrijeđa, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmjereno na bilo koju grupu, ili pojedinca.
 • Zabranjen je sadržaj koji javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbjednost bilo koje osobe.
 • Zabranjeno je oglašavanja svih ilegalnih usluga i proizvoda uljučujući akohol, duhan i duhanske proizvode, kao i medicinske usluge i lijekove.
 • Ovaj servis je lokalnog karaktera.
 • Administrator zadržava pravo da ukloni ili ne odobri svaki oglas za koji procijeni da nije primjeren ili na bilo koji način zloupotrebljava ovaj servis.

Polica privatnosti:

 • Za registraciju na ovaj servis korisnik nije dužan upisivati svoje lične podatke.
 • Da bi registrovali korisnički nalog potrebna vam je aktivna e-mail adresa, koja je ujedno i korisničko ime. Ukoliko želite, korisničko ime ili vaše ime možete upisati odnosno promijeniti na profilu nakon pristupanja nalogu.
 • Korisnik nije dužan da upisuje svoj telefonski broj ili adresu uz oglas ukoliko procijeni da to ugrožava njegovu privatnost. Komunikacija sa autorom oglasa se može odvijati putem registrovane email adrese.
 • Ovaj servis u najboljoj namjeri čuva registrovane podatke i ni pod kojim uslovima neće ustupati podatke trećim licima.