Potrebna vikendica na Ponijerima za novu godinu

Po dogovoru
31-10-2022 @ 06:30


Za 6 ozbiljnih, punoljetnih osoba potrebna vikendica na Ponijerima za novu godinu. Od 31 decembra ujutro do 2 januara poslijepodne. Sve ponude sa cijenom na poruku.